Akcie

Stierka Q-THERM

Q-therm interiér je hustá hmota určená na vnútorné zateplenie stien stierkovaním, maľovaním alebo striekaním. Zabráni kondenzácii na stenách, zvýši tepelnú pohodu a zabráni plesneniu stien. Laboratórne merania ukázali zvýšenie tepelného odporu až o 24,9%. Q-THERM pracuje na inom princípe ako ostatné zateplovacie systémy. Nanáša sa z interiérovej strany maľovaním a má v sebe mikroskopické vákuové thermo guličky, ktoré spôsobujú odraz viac ako 80% vyprodukovaného tepla naspäť do miestnosti a zabraňuje úniku a priestupu tepla z miestnosti. Používa sa aj na zabránenie kondenzácií a plesní na stene z dôvodu, že odstraňuje príčiny vzniku (tepelné mosty) a nie len dôsledky. Po zateplení materiálom Q.THERM nevzniká rosný bod z dôvodu, že Q-THERM je dokonale paropriepustný (dýcha). Jeho hodnota paropriepustnosti je miu 30 čo je porovnateľné s omietkou!!! Výsledky merania zo štátnej skúšobne dokazujú v najhorších podmienkach zlepšenie u týchto parametrov: Tepelný odpor: o 24,9%, súčiniteľ priestupu tepla o 13,7%. Skúsenosti užívateľov dokazujú min. úsporu energie viac ako 30%. Jedno 5l vedierko Q-THERMu stačí na zateplenie plochy 13m2 až 15m2 v troch vrstvách.

A preto Q-THERM:

  • sa vyznačuje vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami
  • zabraňuje úniku a priestupu tepla
  • odráža viac ako 80% vyprodukovaného tepla naspäť do miestnosti a tým spôsobuje rýchle zvýšenie teploty v miestnosti a potom dochádza k pomalej akumulácií tepla stenou.
  • výsledný náter je dokonale paropriepustný (dýcha)
  • preruší tepelné mosty a zamedzuje kondenzáciam a plesniam na stene
  • na materiál Q-THERM sa dá malovať bez akýchkoľvek strát deklarovaných vlastností